Wildernis onder Water

Mens en Water

In Nederland met elkaar verbonden

Het water in Nederland is vooral een verhaal van het samengaan van water en de mens. Er zijn maar weinig landen in de wereld die zo afhankelijk zijn van waterbeheer als Nederland. Om het hier leefbaarder te maken is er veel veranderd, dat was ook nodig, we zijn welvarender dan ooit. Maar nu is het tijd om weer naar de natuur te kijken.  Daarbij gaat het niet alleen over de planten en dieren boven water: onder water is er minstens zoveel natuur waar we ook voor moeten zorgen.

Aan het begin van de vorige eeuw was het water vaak helder, herinneren mensen zich nog. Zo helder dat je de vissen zag ‘staan’ tussen de oeverplanten. Of er waren boerenslootjes waar heel veel paling in leefde, waar vissen paaiden en vogels in de oevers leefden. Die natuur zou langzaam kunnen terugkeren.

Mensen zetten zich in voor de waternatuur

Vrijwilligers Hennie en Ruud

Het natuurgebied Drentse Aa is een van de mooiste en meest oorspronkelijke van ons land. Maar is er nog veel te doen. Hennie en Ruud helpen.

Monika en de paddentrek

Monika Schouten is een van de vrijwilligers in Den Haag, die de padden helpen op hun jaarlijkse trek naar het water. Hier leggen ze eitjes.

Rosa Hoetmer

Rosa Hoetmer is beroepsvisser. In de winter helpt ze vissen langs gemaal Ruiter bij de Vinkeveense plassen.

Hoe kunnen we de natuur een handje helpen?

Hoe gaat het met de vissen in de duinen?

Het zou alleen werk kunnen zijn. Maar vaak is natuuronderzoek het resultaat van veel aandacht en enthousiasme onder moeilijke omstandigheden

Zijn gemalen dodelijk voor vissen?

Om dat te weten zijn door het onderzoeksbureau van de waterbeheerders talloze gemalen onderzocht. Pui Mee had de leiding.

Visvriendelijke gemalen

Om vissen langs barrières te helpen wordt onderzoek gedaan. Nu zijn er bv al gemaalpompen waar vissen zonder schade doorheen kunnen.

Stapje voor stapje weten we meer

Bomen in het water voor de natuur

Iwan de Vries van het waterschap Vechtstromen laat bomen in het water leggen, een nieuwe manier om meer leven in het water te krijgen.

Vissen tellen in Utrecht

Bij een gemaaltje bij Lopik, konden vissen hun voortplantingsgebieden niet meer bereiken. Nu ligt er een vispassage die wordt getest.

Palingen redden bij een waterkrachtcentrale

Groene stroom lijkt ideaal. Maar onder water zijn de turbines dodelijk. Nu wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van vissen bij de centrale

Water en geschiedenis

Een 16e eeuwse beek weer terug

Al jarenlang was de bronbeek uit het dorpje Groesbeek verdwenen. O.a. met behulp van kaarten uit het archief is hij nu weer terug.

Vissen zwemmen al eeuwen 's nachts

In Leidschendam ligt al eeuwenlang een sluis. Overdag open voor de boten, maar de nacht gaat hij dicht. Precies als de natuur wakker wordt.

De verloren kusten van de Zuiderzee

Iemand die in 1914 voorspelde dat we ons later de Zuiderzee amper zouden herinneren was Jac P. Thijsse. Hij maakte een album met aquarellen.

Het veen als bijzondere natuur

Wie had 100 jaar geleden kunnen denken dat veen ooit een bijzondere natuursoort zou zijn? Bron: InenomAssen, Hetgezinsblad.nl, Beeldengeluid

Nieuwsgierig naar de sloot

Wouter en Heleen laten zien wat voor natuur je kunt vinden in een goede boerensloot. Staat dat ook op de schoolplaat van M.A. Koekkoek?

Van tankgracht tot stadsnatuur

De natuur van de Haagse Beek heeft een lange geschiedenis. Zo was op deze plek in WO II een anti-tankgracht van de Duitsers.