Wildernis onder Water

Verdieping

Stap voor stap weten we meer over de natuur onder water

In de geschiedenis zijn Nederlanders altijd met het water bezig geweest. We hebben dijken, gemalen en dammen aangelegd voor onze veiligheid en de rivieren gebruikt voor de handel. Het landschap zagen we jarenlang als plek voor de landbouw, het wonen en de economie. Maar de waternatuur heeft het onderspit gedelfd en veel soorten die vroeger heel gewoon waren dreigen snel te verdwijnen, denk aan watervogels of libellen, bijzondere waterplanten en allerlei vissoorten zoals paling en zalm, maar ook andere soorten als houting, spiering, winde en nog vele meer. Daarom wordt overal in Nederland kennis verzameld om de waternatuur beter te begrijpen en waar mogelijk maatregelen te nemen om deze te herstellen.

 

Nieuwe manieren om de waternatuur te herstellen

Bomen in de Overijsselse Vecht

Als een rivier door alle ingrepen een kale waterbak is geworden is de natuur weg. Met bomen komen leefplekken terug legt Iwan de Vries uit.

Vissen mogen het land weer in

O.a. in Friesland mogen in het voorjaar de glasaaltjes en stekelbaarsjes weer van zee het land in om op te groeien en zich voort te planten.

Leven na het kroos

In Den Haag hebben ze besloten het gevecht aan te gaan met het kroos. Dat levert een wonderlijke wereld aan waterplanten op (fragm. WoW_1)

De natuur helpen met speciale vispassages

Vispassage Gemaal Offerhaus

De Provinsje Fryslân heeft de grootste gemaaldichtheid ter wereld. Het Wetterskip Fryslân plaatst nu in veel gemalen een vispassage.

Vispassage Gemaal Katwijk

Vanuit zee willen veel vissen het land intrekken, zoals bij Gemaal Katwijk. Lang kon dat niet. Maar nu is er een passage aangelegd.

Vishevel Gemaal Halfweg

Als palingen na 9 jaar in de polders naar het voortplantingsgebied wilden trekken, konden ze ook in Halfweg niet naar buiten.

De routes van vissen in Nederland

Zuid Holland en Midden-Delfland

In het vroege voorjaar komen de glasaaltjes aan. Ze willen naar het zoete water en willen o.a. bij Scheveningen en Rotterdam naar binnen.

Een spectaculaire reis

Palingen trekken als larfjes vanuit de Sargassozee, ze willen opgroeien in de polders van o.a. Nederland en zich uiteindelijk voortplanten.

Glasaaltjes komen aan bij de kust

Als de jonge glasaaltjes bij de Nederlandse kust aankomen treffen ze dichte sluizen of gemalen. Mede daardoor gaat het slecht met de paling.