Wildernis onder Water

Verdieping

Stap voor stap weten we meer over de natuur onder water

In de geschiedenis zijn Nederlanders altijd met het water bezig geweest. We hebben dijken, gemalen en dammen aangelegd voor onze veiligheid en de rivieren gebruikt voor de handel. Het landschap zagen we jarenlang als plek voor de landbouw, het wonen en de economie. Dat is goed, anders zouden we hier niet kunnen leven. Maar nu is het tijd om ook aan de natuur te denken. Daarom wordt overal in Nederland kennis verzameld om de waternatuur beter te begrijpen en waar mogelijk maatregelen te nemen om deze te herstellen.

 

Vissen helpen met speciale vispassages

Vispassage Gemaal Offerhaus

De Provinsje Fryslân heeft de grootste gemaaldichtheid ter wereld. Het Wetterskip Fryslân plaatst nu in veel gemalen een vispassage.

Vispassage Gemaal Katwijk

Vanuit zee willen veel vissen het land intrekken, zoals bij Gemaal Katwijk. Lang kon dat niet. Maar nu is er een passage aangelegd.

Vishevel Gemaal Halfweg

Als palingen na 9 jaar in de polders naar het voortplantingsgebied wilden trekken, konden ze ook in Halfweg niet naar buiten.

De routes van vissen in Nederland

Zuid Holland en Midden-Delfland

In het vroege voorjaar komen de glasaaltjes aan. Ze willen naar het zoete water en willen o.a. bij Scheveningen en Rotterdam naar binnen.

Een spectaculaire reis

Palingen trekken als larfjes vanuit de Sargassozee, ze willen opgroeien in de polders van o.a. Nederland en zich uiteindelijk voortplanten.

Glasaaltjes komen aan bij de kust

Als de jonge glasaaltjes bij de Nederlandse kust aankomen treffen ze dichte sluizen of gemalen. Mede daardoor gaat het slecht met de paling.